"Nếu tôi mất đi tất cả, tôi vẫn còn Changmin bên cạnh mình." – Yunho

Archive for Tháng Mười Hai, 2013

[Jaeho] Anh …..sẽ lại có được em chứ ?

Author : Kai

Pairing : Jaejoong x Yunho

Rating : Pg 13 

Sumary : Có những con đường không thể quay trở lại được .

Cớ sao lại từ bỏ ước mơ ?

Ai đã bỏ đi ước mơ của chính mình ? (more…)


Bảo vệ: [Minho] Tình duyên chap 21 – 22-end

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:


Bảo vệ: [Minho] Tình duyên chap 19 – 20

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:


Bảo vệ: [Minho] Tình duyên chap 17 – 18

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:


Bảo vệ: [Minho] Tình duyên chap 15-16

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:


Bảo vệ: [Minho] Tình duyên chap 14

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:


Bảo vệ: [Minho] Tình duyên chap 12 – 13

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp: