"Nếu tôi mất đi tất cả, tôi vẫn còn Changmin bên cạnh mình." – Yunho

Archive for Tháng Một, 2014

Bảo vệ: [Jaeho] Chuộc lỗi – vỹ thanh

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:


Bảo vệ: [Jaeho] Chuộc lỗi chap 11-end

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:


Bảo vệ: [Jaeho] chuộc lỗi chap 10

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:


Bảo vệ: [Jaeho] chuộc lỗi chap 9

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:


Bảo vệ: [Jaeho] Chuộc lỗi chap 8-2

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:


Bảo vệ: [Jaeho] Chuộc lỗi chap 8-1

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:


Bảo vệ: [Jaeho] chuộc lỗi chap 7

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:


Bảo vệ: [Jaeho] Chuộc lỗi chap 6

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp: