"Nếu tôi mất đi tất cả, tôi vẫn còn Changmin bên cạnh mình." – Yunho

Jaeho shortfic : Hợp đồng osin

[Jaeho ver] Hợp đồng osin chập 13-end

Chập 13. end.

.

.

.13

 

(more…)


[ Jaeho ver] Hợp đồng osin chập 12

.Chập 12.( Ya nặng nhé mem)

.

.

.

 17

(more…)


[ Jaeho ver] Hợp đồng osin chập 11

Chap 11.(trời ạ,chập này có cả binh pháp tôn tử…)

.

.

.12

 

(more…)


[Jaeho ver] Hợp đồng osin chập 10

Chập 10.

.

.

.

11

 

(more…)


[ Jaeho ver] Hợp đồng osin chập 9

Chập 9.

.

.

.14

 

 

(more…)


[ Jaeho ver] Hợp đồng osin chập 8

Chập 8.

.

.

.

9

 

(more…)


[ Jaeho ver] Hợp đồng osin chập 7

Chập 7.

.

.

.8

 

 

(more…)