"Nếu tôi mất đi tất cả, tôi vẫn còn Changmin bên cạnh mình." – Yunho

oneshort[Jaeho] Ngược nắng chờ gió