"Nếu tôi mất đi tất cả, tôi vẫn còn Changmin bên cạnh mình." – Yunho

Servant of evid

Oneshort (4p) : Servant of evid

Name fic : Ác quỷ và ba kẻ cận thần

Author : Gấu_Kai

Length : 1 chap

Status : Completed

Pairing : Jaejoong , Changmin , Yoochun x Yunho (more…)