"Nếu tôi mất đi tất cả, tôi vẫn còn Changmin bên cạnh mình." – Yunho

Longfic

.

1 . Fic Minho 

.

Long fic Minho : Khát vọng ( Hoàn )

Chap 1 ♥ Chap 2 ♥ Chap3 Chap 4 ♥ Chap 5 ♥

Chap 6 ♥ Chap 7 ♥ Chap8 Chap 9 ♥ Chap 10 ♥ 

♥Chap11  Chap 12 ♥ Chap 13 ♥ Chap 14 ♥ Chap 15 ♥

Chap 16 ♥ Chap 17 ♥ Chap 18Chap 19 ♥ Chap 20 ♥

Chap 21 ♥ Chap 22 ♥ Chap 23 ♥ Chap 24 Chap 25Chap 26 

Chap27 Chap28 Phiên ngoại 1  Phiên ngoại 2 Phiên ngoại 3 Phiên ngoại4

.

.

Long fic Minho : No name ( Hoàn )

Chap1 Chap2 Chap3 Chap4 Chap5 Chap6 Chap7 Chap8 Chap9 Chap10

Chap11 Chap12 Chap13 Chap14 Chap15 Chap16 Chap17 Chap18 Chap19 Chap20

Chap21 Chap22 Chap23 Chap24 Chap25 Chap26 Chap27 Chap28 Chap29 Chap30

Chap31 Chap32 Chap33 Chap34(End)

.

.

Long fic Minho : Bé là mèo không phải hổ ( Hoàn )

.

Chương1 Chương2 Chương3 Chương4 Chương5 Chương6 Chương7

Chương8 Chương9 Chương10 Chương11 Chương12 Chương13 Chương14

Chương15Chương16 Chương17 Chương18 Chương19 Chương20 Chương21

Chương22 Chương23 Chương24 Chương25_end

.

Long fic Minho : Ngàn chấm ( Hoàn )

Chương1 Chương2 Chương3 Chương4 Chương5 Chương6 Chương7 

Chương8 Chương9 Chương10 Chương11 Chương12 Chương13 Chương14 Chương15 Chương16_end

.

.Fic Minho : Hấp dẫn sao ? ( Hoàn )

.

Chương1 Chương2 Chương3 Chương4 Chương5 Chương6 Chương7 Chương8 Chương9

Chương10 Chương11 Chương12 Chương13 Chương14 Chương15 Chương16 Chương17 Chương18

Chương19 Chương20 Chương21 Chương22 Chương23_End

Phiên ngoại1 Phiên ngoại2 Phiên ngoại3

.

Fic Minho : Bé mèo của anh ( Hoàn )

Chap1 Chap2 Chap3 Chap4 Chap5 Chap6 Chap7 Chap8 Chap9 Chap10 

Chap11 Chap12 Chap13 Chap14 Chap15 Chap16 Chap17 Chap18 Chap19 Chap20_End

.

Longfic Minho: Bến bờ hạnh phúc (Hoàn)

Chập 1       chập 2         chập 3       chập 4       chập 5       chập 6         chập 7           chập 8

chập 9         chập 10             chập 11        chập 12         chập 13            chập 14          chập 15

chập 16      chập 17        chập 18        chập 19          chập 20          chập 21        chập 22-end      Ngoại truyện

 .

Longfic [Minho] Ai yêu ai nhiều hơn(Hoàn)

chập 1      chập 2      chập 3       chập 4       chập 5    chập 6     chập 7

chập 8    chập 9    chập 10   chập 11   chập 12    chập 13   chập 14-end

Longfic [Minho] Chuyện tình ba tên ngốc(Hoàn)

Văn án

chập 1   chập 2    chập 3    chập 4    chập 5   chập 6   chập 7    chập 8     chập 9  

chập 10    chập 11    chập 12   chập 13    chập 14    chập 15   chập 16   chập 17    chập 18   

chập 19   chập20   chập 21   chập 22   chập 23   chập 24   chập 25   chập 26   chập 27

chập 28   chập 29   chập 30   chập 31   chập 32   chập 33   chập 34   chập 35   chập 36   chập 37

chập 38-nd

Longfic [Minho] Hạnh phúc là đây(Hoàn)

Văn án

chập 1    chập 2    chập 3    chập 4     chập 5    chập 6    chập 7

chập 8   chập 9   chập 10   chập 11   chập 12     chập 14-end

.

[Minho] Thắp sáng giấc mơ(Hoàn)

chập 1   chập 2   chập 3   chập 4   chập 5   chập 6   chập 7

chập 8   chập 9   chập 10-end     vĩ thanh

.

[Minho] Dạy dỗ tiểu tình nhân(Hoàn)

chập 1         chập 2         chập 3      chập 4        chập 5

chập 6     chập 7      chập 8    chập 9   chập 10-end

.

[Minho] Chờ đợi hạnh phúc (Hoàn)

văn án

chập 1      chập 2      chập 3     chập 4       chập 6      chập 7

chập 8   chập 9   chập 10   chập 11    chập 12   chập 13   chập 14   chập 15    

chập 16      chập 17     chập 18      chập 19    chập 20       chập 21   chập 22   

chập 23     chập 24   chập 25   chập 26    chập 27   chập 28   chập 29   chập 30

chập 31 -end   vĩ thanh

.

Longfic [Minho] Tình duyên(Hoàn)

chập 1    chập 2     chập 3    chập 4     chập 5     chạp 6    chập 7

chập 8    chập 9    chập 10     chập 11    chập 12    chập 13    chập 14

chập 15   chập 16   chập 17   chập 18     chập 19-20    chập 21-22-end

.

[Minho] Theo đuổi

văn án

chập 1    chập 2  –  chập 3    chập 4   – chập 5   chập 6  –  chập 7   chập 8-9

   chập 10  – chập 11   chập 12  – chập 13   chập 14 – chập 15   chập 16 – chập  17

  chập 18  – chập 19   chập 20 –  chập 21   chập 22 –  chập 23   chập 24  – chập 25  

chập 26  – chập 27   chập 28 –  chập 29   chập 30  – chập 31   chập 32-chập 33

chập 34 –  chập 35      chập 36 – chập 37-end       phiên ngoại

.

2. Fic Chunho 

.

Long fic Chunho : Người tình bí mật ( Hoàn )

♥ Chap1 ♥ Chap 2 ♥ Chap 3 Chap 4 ♥ Chap 5 ♥

Chap6 ♥ Chap 7 ♥ Chap 8 Chap 9 ♥ Chap 10 ♥ 

Chap 11  Chap12 Chap 13 ♥ Chap 14 ♥ Chap 15

Chap16 Chap17 Chap18 Chap19 Chap20(End) Phiên ngoại 

.

Long fic Chunho : Nhầm lẫn (Hoàn )

.

Chương1 Chương2 Chương3 Chương4Chương5 Chương6 Chương7

Chương8 Chương9 Chương10 Chương11 Chương12 Chương13 Chương14

Chương15 Chương16 Chương17 Chương18 Chương19 Chương20 Chương21

Chương22 Chương23 Chương24 Chương25 Chương26 Chương27 Chương28 Chương29_End

Phiên ngoại

.

Long fic Chunho : Hạnh phúc (Hoàn)

Chương1 Chương2 Chương3 Chương4 Chương5Chương6 Chương7 Chương8 Chương9

Chương10 Chương11 Chương12 Chương13 Chương14 Chương15 Chương16 Chương17 Chương18

Chương19 Chương20 Chương21 Chương22 Chương23 Chương24 Chương25 Chương26 Chương27_End

Vĩ thanh Phiên ngoại 1  Phiên ngoại2 

.

Long fic Chunho : Vị trí mới(Hoàn)

.

1         2            3          4          5           6            7         8         9         10

11            12           13        14        15          16          17         18           19          20

21          22            23            24           25          26 _End

.

.

Longfic [Chunho] Mối tình truyền kiếp(Hoàn)

Văn án

chập 1          chập 2         chập 3         chập 4           chập 5

chập 6        chập 7      chập 8       chập 9        chập 10-end

Vĩ thanh         phiên ngoại

.

.

3 . Fic Jaeho 

.

Long fic Jaeho : Bản chất cường đạo( Hoàn )

Chap 1 Chap 2 ♥ Chap 3 Chap 4 ♥ Chap 5 ♥

Chap 6 ♥ Chap 7 ♥ Chap 8 Chap 9 ♥ Phiên ngoại

 

Long fic Jaeho : Mối tình tội lỗi( Hoàn )

Chap 1 Chap2 Chap3 Chap4 Chap

Chap6 Chap7 Chap8 Chap9 Chap10 Chap11 Vĩ thanh Ngoại truyện

.

Long fic Jaeho : Câu dẫn vào miệng cọp(Hoàn) 

Chap1 Chap2 Chap3 Chap4 Chap5 Chap6 Chap7 Chap8

Chap9 Chap10 Chap11 Chap12 Chap13 Chap14 Chap15 Chap16

Chap17 Chap18 Chap19 Chap20 Chap21 Chap22 Chap23End

.

.

.

Long fic Jaeho : Chỉ mình em ( Hoàn )

Chap1 Chap2(phần1) Chap2(phần2) Chap3 Chap4 Chap5

Chap6 Chap7 Chap8(End) Phiên ngoại1 Phiên ngoại2

.

Fic Jaeho : Thần xui xẻo ( Hoàn )

Chap1 Chap2 Chap3 Chap4 Chap5 Chap6 Chap7 Chap8 Chap9 Chap10 Chap11

Chap12 Chap13 Chap14 Chap15 Chap16 Chap17 Chap18 Chap19 Chap20 Chap21

Chap22 Chap23 Chap24 Chap25 Chap26 Chap27 Chap28 Chap29 Chap30 Chap31

Chap32 Chap33 Chap34 Chap35 Chap36 Chap37 Chap38 Chap39 Chap40 Chap41

Chap42 Chap43 Chap44 Chap45 Chap46 Chap47 Chap48 Chap49 Chap50 Chap51

Chap52 Chap53 Chap54(End)

.

Long fic Jaeho : Love bus (Hoàn)

.

Tự truyện          1         2         3         4          5      6          7         8         9        10

11         12        13         14          15        16         17         18         19          20        21_End

.

.

Long fic Jaeho : Đến khi nào mới thấy hạnh phúc (Hoàn)

.

1        2        3           4          5         6         7         8         9        10

11          12        13          14         15         16        17        18      19        20_End

Extra1          Extra2

.

Long fic Jaeho : Tình yêu tội lỗi 

.

1        2        3         4        5         6          7         8        9

10        11         12         13        14        15        16.1       16.2        17.1        17.2        18

19       20         21         22        23 .1       23.2       24        25        26

.

Long fic [5p] Đoạt ái (Hoàn)

.

1          2         3         4         5         6         7          8        9        10

11      12        13         14        15         16          17         18          19        20

21        22           23         24        25         26           27           28        29        30

31         32         33         34        35          36         37        38          39         40

41         42       43          44         45         46          47        48          49          50

51         52         53          54         55          56         57         58         59         60_End

Extra1       1.1          1.2         1.3

Extra        2.1          2.2

Extra3        3.1           3.2

.

 

Fic Jaeho : Ngươi là người của Kim Jaejoong ta ( edit ) DROP

Chap1 Chap2 Chap3 Chap4 Chap5

.

.

.

Jaeho : In our time (Hoàn)

CHẬP 1                 CHẬP 2     

chập 3        chập 4            chập 5          chập6     chập 7      chập 8       

chập 9         chập 10         phiên ngoại 1        phiên ngoại 2(hoàn)     

.

.

.

[4p] Trận chiến tình yêu

Văn án

chập 1        chập 2          chập 3       chập 4          chập 5         chập 6

   chập 7      chập 8       chập 9       chập 10         chập 11         chập 12  

 chập 13       chập 14       chập 15      chập 16       chập 17       chập 18

 chập 19     chập 20      chập 21       chập 22        chập 23        chập 24

  chập 25        chập 26     chập 27      chập 28      chập 29         chập 30

      chập 31        chập 32       chập 33        chập 34      chập 35       chập 36   

    chập 37      chập 38       chập 39       chập 40        chập 41         chập 42 

 chập 43         chập 44        chập 45       chập 46       chập 47        chập 48

chập 49         chập 50            chập 51-end           

Phiên ngoại      1-1         1-2

phiên ngoại 2                 phiên ngoại 3     3-1        3-2

phiên ngoại 4

.

.

[Jaeho] Người yêu dấu (Hoàn)

Văn án

chập 1     chập 2      chập 3      chập 4      chập 5      chập 6    chập 7

chập 8      chập 9      chập 10     chập 11    chập 12    chập 13      chập 14

chập 15         chập 16         chập 17       chập 18        chập 19      chập 20

chập 21       chập 22        chập 23        chập 24-end

.

[Jaeho] Chuộc lỗi(Hoàn)

chập 1     chập 2   chập 3    chập 4    chập 5    chập 6    chập 7   chập 8-1   8-2

chập 9      chập 10      chập 11      vỹ thanh  

142 responses

 1. lucbinhtim

  ban oi cho minh xin pass ban chat cuong bao voi than xui xeo

  Tháng Mười 16, 2013 lúc 12:55 sáng

 2. lucbinhtim

  ban ơi sao pass bạn gửi minh vào không được

  Tháng Mười 17, 2013 lúc 8:18 sáng

 3. hahuong

  Ban oi cho minh xin pass cac truyen ve jaeho dc ko? Minh rat thich cac truyen do nhung ko the doc dc

  Tháng Mười 21, 2013 lúc 9:38 sáng

 4. lovejaeho

  Ban oi co the gui cho minh pass cac truyen jaeho ko? Dia chi cua minh la hahuong803@gmail.com cam on ban nhieu

  Tháng Mười 24, 2013 lúc 9:13 sáng

 5. Du Thu Đồng

  Bạn ới, có thể cho minh xin pass của fic No name, khat vọng, chợ đợi hạnh phúc, chuyện tình ba tên ngốc, hạnh phúc là đây của Minho được ko bạn
  Rất muốn xin bạn thêm pass của Fic Jeaho nữa nhưng sợ phiền bạn quá.
  Mong bạn có thể share pass cho mình đọc với nha. Mình rất thích mấy Fic này.
  Hix
  Cám ơn bạn đã of fic lên
  Mail mình nà: Duthudong91@gmail.com
  Rất mong nhận được phản hồi của bạn sớm nhất và hy vọng rằng bạn đồng ý share pass cho mình
  Cám ơn 😀

  Tháng Mười 25, 2013 lúc 4:09 chiều

 6. Du Thu Đồng

  cám ơn bạn rất nhiều. Hi, 😀
  Mong chủ nhà có thêm nhiều sức khỏe để có thêm nhiều fic hay nha.

  Tháng Mười 27, 2013 lúc 2:22 chiều

 7. Mary

  Bạn ơi, lần đầu gặp xin gửi lời chào bạn nha^^
  Thật sự là mình rất muốn đọc các truyện của bạn nhưng toàn có đặt pass ko à.:((
  Mình ko phải loại nửa mùa nên biết rất rõ b ko muốn thần tượng của mình, mình viết, edit người khác vào đọc, có người sẽ thích có người lại coi thường.hay thế nào đấy, mình ko biết giải thích sao nữa. Mình đã mấy lần vào nhà b rồi nhưng có thấy đặt pass nên ngại chưa dám hỏi, sợ b nghĩ gì gì đó…
  Mình cũng là cass lâu lắm rùi, thật sự là mình đi tìm nhiều fic Ho là uke nhưng ko có toàn ngược lại thôi.hichic…
  Thế nên mình ms quyết định mạn phép cho mình pass của toàn bộ fic đc ko? Thật sự là hết cách rồi ms xin bạn thế này, chứ mình ko có ý gì hết á. Cũng chẳng phải thể loại mang fic của bạn tung đi lung tung đâu.phải tôn trọng chủ nhân của nó chứ:)
  Mình biết mong muốn của mình tham lam nhưng mà t/c vs fic là vô biên ko hạn chế nên rất mong bạn sẽ thành toàn
  Đây là mail của mình kieutrangc7g5@gmail.com.vn
  Nếu được thì bạn gửi cho mình càng sớm càng tốt nha chứ mình muốn đọc lắm rùi.;)
  Lời cuối cảm ơn bạn nha.

  Tháng Mười 29, 2013 lúc 5:28 chiều

  • chào bạn.
   về pass bọn mình không khó trong việc share pass, tuy nhiên vì là đi ver từ nhà khác về nên để tránh war và tránh nhiều xung đột bọn mình cài pass để có thể quản lý fic tốt hơn.
   về yêu cầu của bạn, thứ lỗi mình không thể share hết một lúc cho bạn, mình chỉ share một vài fic trước vì bạn là rd mới, mình không thể cứ thế share cho bạn toàn bộ đk.
   về fic, yun uke dạo này có rất nhiều blog, bạn có thể ghé vào chi nhánh của wp này mình đã đăng trên trang chủ rồi đó.
   cuối cùng, lần sau xin pass, xin mời bạn ghé mục pass, không comt vào đây để tránh bị bỏ sót.
   chúc bạn đọc fic vui vẻ.
   đã send.

   Tháng Mười 30, 2013 lúc 1:44 chiều

   • Mary

    Tks bạn nha.mình chưa có nhìn kĩ lần sau sẽ ko tái phạm.

    Tháng Mười 30, 2013 lúc 4:01 chiều

 8. Du Thu Đồng

  Hi, chào chủ nhà, mình lại làm phiền bạn nữa rùi. Mấy fic kia, mình đã đọc xong, Giờ mạo muội xin bạn thêm pass của fic: Ngàn chấm, trận chiến tình yêu và thần xui xẻo. Mong bạn share cho mình với.
  Ah, mấy fic đợt trước mình xin đọc hay lắm nhưng ở fic No name mình vẫn thắc mắc ở ngôi xưng. Tuy nhiên nội dung fic hay lém. Cám ơn bạn đã úp lên. 😀
  Mình chờ hồi âm của bạn. Cám ơn bạn trước nha. 😀
  Mail mình nak: Duthudong91@gmail.com
  Chúc bạn nhiều sức khỏe… hi

  Tháng Mười Một 1, 2013 lúc 3:14 chiều

 9. Du Thu Đồng

  umk, mình đã nhận được. Cám ơn chủ nhà nhìu. Buổi tối zui nha.
  😀

  Tháng Mười Một 2, 2013 lúc 3:24 chiều

 10. trang

  ss cho e xjn pass cua khat vog,than xui xeo, moi tinh toi loj voj doat aj nha thank ss.mail cua e la:naicoiloveheoboo@yahoo.com.vn

  Tháng Mười Một 17, 2013 lúc 1:06 sáng

 11. An An

  minh cung~thich Minho ban co the share cho minh fic Be la meo ko phai ho, Khat vong, Be meo cua anh yahoo minh la
  nhatxu.anan@yahoo.com.vn

  Tháng Mười Một 19, 2013 lúc 10:25 sáng

 12. bạn cho m xjn pass cua Bản chất cường đạo, Mối tình tội lỗi, Câu dẫn vào miệng cọp,Chỉ mình em, Love bus, Người yêu dấu,than xui xeo, nha^^
  thank bạn.
  mail cua m la: anhnl2379@gmail.com

  Tháng Mười Hai 6, 2013 lúc 3:22 chiều

  • lần sau xin bạn vào mụ Pass, nếu xin ở mục này, mình sẽ bỏ qua.
   đa send cho bạn một số fic có thể.

   Tháng Mười Hai 7, 2013 lúc 10:43 sáng

 13. Bạn ơi cho mình pass của fic chuộc lỗi được ko? Mình không tìm thấy gợi ý của fic này. Mail của mình là kimjaejoong21@yahoo.com

  Tháng Năm 14, 2014 lúc 1:39 sáng

 14. congiola03101992@gmail.com

  ban oi mjh rat tih fic ho uke nhug mih lai ko tim dc pas ban co tje cho mjh pas cua tat ca cac jaeho fic dc ko ban cui dau .cam on.neu dc ban gui wua mail cho mih nha day la mail cua mjh
  glsltruonghuyen@gmail.com

  Tháng Năm 29, 2014 lúc 12:31 sáng

  • không thể snd hết đâu bạn ạ, vì bạn là mem mới nên mình chỉ send cho bạn trước mấy fic thôi.
   đã send.

   Tháng Năm 29, 2014 lúc 10:13 sáng

 15. congiola03101992@gmail.com

  cam on ban da cho mjh nhe.cui dau kamsa rat nhieu hjhj

  Tháng Năm 29, 2014 lúc 2:14 chiều

 16. congiola03101992@gmail.com

  ban oi ban co the cho mjh pas tran chien tinh yeu va chi minh em duoc khong nan ni ban do .kamsa day la mail cua mjh
  glsltruonghuyen@gmail.com

  Tháng Năm 31, 2014 lúc 10:15 sáng

 17. congiola03101992@gmail.com

  mjh nhan duoc rui cam on ban .chuc ban mot buoi toi vui ve .cam on ban.

  Tháng Năm 31, 2014 lúc 12:57 chiều

 18. gaupooh

  Bạn ơi. Tớ mún xin pass nhà bạn lâu lém rùi mà mãi ko đk.hic. Bạn có thể cho tớ xin pass fic hấp dẫn sao (minho) và nhầm lẫn (chunho) đk ko? Gmail của tớ là TamTran150994@gmail.com
  Cảm ơn bạn trước nha. ^^

  Tháng Chín 10, 2014 lúc 7:39 sáng

 19. chi lê

  cho minh xin pass tran chien tinh yeu, doat ai nha thank ban nhieu chi25099996@gmail.com

  Tháng Chín 16, 2014 lúc 10:29 sáng

 20. congiola03101992@gmail.com

  Ban oi ban co the cho mjk pas cua fic nguoi yeu dau va den khi nao moi thay hanh phuc va chi minh em .duoc khong ban .cam on ban cui dau .mail cua mjk la
  glsltruoghuyen@gmail.com

  Tháng Mười 3, 2014 lúc 12:52 sáng

 21. congiola03101992@gmail.com

  Ban oi co gi thi ban co mjk pass cua fic xin loi em yeu luon voi nha fic nay mjk xin lau lam rui ma ban chuak tra loi cam on ban .day la mail cua mjk .
  glsltruonghuyen@gmail.com

  Tháng Mười 6, 2014 lúc 9:41 sáng

 22. Thienvuyj

  Bạn có thể send mình pass của các fic jaeho không? Mình rất thích đọc (*^_^*). Cám ơn trước
  Gmail. thienvu.lovechangmin@gmail.com

  Tháng Năm 14, 2015 lúc 6:18 chiều

 23. Pass all truyện có dc không bạn

  Tháng Mười Một 13, 2015 lúc 1:18 chiều

Trả lời Thienvuyj Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s